Ekotehokkuus

Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä – ECOREG 2020

ECOREG-hankkeessa luodun alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreille tehtiin vuoden 2018 ja kevään 2019 aikana kolmastoista vuosipäivitys molempia maakuntia koskevana.

Etelä-Karjalan pääindikaattorien kehitys vuodesta 1990
Kymenlaakson pääindikaattorien kehittyminen vuodesta 1990

Kuukausitason indikaattorit


HaminaKotka-satama
: Vuosi 2019 päättyi reiluun liikenne-ennätyksen parantumiseen HaminaKotka satamassa. Yhteensä sataman läpi kulki 18,1 miljoonaa tonnia tavaraa (18 092 212), joka on 11,9 prosenttia tai noin 2 miljoonaa tonnia parempi kuin edellinen ennätys. Liikenne-ennätys nosti huomattavasti HaminaKotka sataman markkinaosuutta Suomen satamakentässä, koska kehitys ei muissa Suomen satamissa ollut keskimäärin läheskään näin myönteistä. Vuosi 2019 oli viennin juhlaa. Muun vahvan vientiliikenteen lisäksi projektit siivittivät vientikuljetukset peräti 26,9 prosentin kasvuun. Lähes kaikki viennin pääluokat kasvoivat roimasti. Ainoastaan paperi väheni 2,6 prosenttia. HaminaKotkan liikennekasvu perustui pitkälti vientiliikenteeseen, sillä tuonti laski -22,2 prosenttia. Tuonnin laskusta suurin osa selittyi kaasuputkiprojektin raaka-ainetuonnin vaiheistumisista edellisille vuosille. Lisäksi raakapuukuljetukset vähenivät 20,5 prosenttia, sen sijaan nestebulk kasvoi tuonnissa kuusi prosenttia. Transitoliikenne oli kasvussa koko vuoden ja päätyi lopulta 5,4 prosentin nousuun. Kotimaanliikenne väheni 30,0 prosenttia. Kontit lisääntyivät 3,7 prosenttia, yhteensä 677 621 TEU-yksikköön. Alusliikenteen kannalta satamaliikenne oli viime vuonna hyvin vilkasta. Satamassa kävi 3 181 laivaa eli 12,2 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin. (Lähde: HaminaKotka sataman tilasto joulukuu 2019).

Raja-asemat: Kevyt liikenne (henkilö- ja pakettiautot) Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta väheni vuonna 2019 4,1 % (Nuijamaa -4,3 %, Vaalimaa -4,7 % ja Imatra -2,8 %). Vastaavasti raskas liikenne raja-asemilla kasvoi yhteensä 1,6 % (Vaalimaa -1,8 %, Nuijamaa +15,1 % ja Imatra -15,7 %).

Rajanylitykset: Henkilöiden rajanylityksiä oli vuonna 2018 kaakkois-Suomen kansainvälisillä rajanylityspaikoilla yhteensä noin 7,19 miljoonaa. Vuonna 2019 rajanylityksiä oli 7,71 miljoonaa eli rajanylitykset lisääntyivät 7,2 % (Vaalimaa +2,1 %, Nuijamaa +11,4 %, Imatra +4,1 % ja Vainikkala +17,1 %) (Lähde: www.raja.fi).

Kymenlaakson CO2-päästöt (CO2-raportti)

Etelä-Karjalan CO2-päästöt (CO2-raportti)

Metsäteollisuustuotteiden vientitonnit

Kaakkois-Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne

Transitotonnit satamissa

Konttiliikenne satamissa

Raskaat ajoneuvot raja-asemilla

Kevyet ajoneuvot raja-asemilla

Rajanylitysliikenne

Raakaöljyn hinta

Ilmanlaatu

Vuositason indikaattorit

Vuosiraportoinnissa esitetään Kaakkois-Suomen ympäristö-talous- ja sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien kehittyminen indikaattorikohtaisesti valittuina aikasarjoina. Vuosiyhteenveto-osioissa on tuotu esille keskeisiä maakuntien kehitykseen vaikuttaneita asioita, kuten liikenne- ja metsäteollisuussektorin vaikutusta kummallekin maakunnalle.

Vuositason indikaattorit: YMPÄRISTÖ JA ENERGIA, TALOUS, HYVINVOINTI,

Indikaattorikartat: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Vuosiraportit löytyvät tältä sivulta.

Ekotehokkuusarvioita (arvonlisä, BKT/ympäristövaikutukset): Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Lisätietoja: Kehitysinsinööri Mika Toikka
Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  p. 0295 029 253
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Uusimmat artikkelit

  • Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa Gaia Consulting Oy vertaili Suomen sekä suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti erilaisia ympäristövaikutuksia, vallitsevaa ympäristön tilaa ja luonnonvarojen saatavuutta kuvaavia indikaattoreita hyödyntäen. Selvitys toteutettiin pääasiassa OECD-tilastojen perusteella. Selvityksessä tarkastellut teemat olivat 1) energia ja ilmastonmuutos, 2) ilma, 3) luonnonvarat, 4) toimintaympäristö ja 5) kiertotalous. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes …
  • Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2017 tammi-kesäkuussa Tulli, Tilastointi Neljäntoista maakunnan viennin arvo kasvoi alkuvuonna Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 29,7 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 30,5 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja tuonnin arvo 13 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Maakunnittain tarkasteltuna viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 14 maakunnassa ja laski viidessä …
  • Alueet analysoitu yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta ​TEMin julkaisemassa Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Alueiden vahvuuksien analyysissä on hyödynnetty maakunnissa tehtyä strategia- ja ohjelmatyötä.​Työn tavoitteena on ollut yhdenmukaisella analyysimallilla kirkastaa maakuntien keskeiset ydinvahvuudet ja suhteelliset kilpailuedut. Lisäksi työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Analyysiä …
  • Kartongin tuotanto kasvoi alkuvuonna yli kahdeksan prosenttia, paperin tuotanto pienentyi Metsäteollisuus tuotti kartonkia alkuvuonna 830 000 tonnia. Määrä on 8,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–maaliskuussa. Myös sellun ja havusahatavaran tuotanto kasvoi alkuvuonna. Paperin tuotanto sen sijaan jatkoi pienentymistään. Metsäteollisuuden tammi–maaliskuun tuotantolukuja piristi erityisesti kartonki, mutta myös sellun tuotanto kehittyi myönteisesti. Yhtiöt tuottivat sellua alkuvuonna 1,9 miljoonaa tonnia eli 4,1 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan …
  • Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvaa tasaisesti Suomen metsäteollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana 1,4 % ja toisen neljänneksen vastaavasti 0,4 %. Vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana sellun tuotanto kasvoi edellisvuodesta 5,4 % ja kartongin tuotanto 5,2 %. Kaakkois-Suomen paperin- ja kartongintuotanto kasvoi vuonna 2014 4 %. Sellun tuotanto kasvoi vuonna 2014 2 %, kun taas mekaanisten massojen tuotanto laski …