Get Adobe Flash player

VM arvioi kuntien talouden kehittymistä 1997-2024

Kuntien talouden kehittymistä vuosina 1997-2024 on arvioitu tuoreessa Valtiovarainministeriön raportissa. Selvitys osoittaa talousvaikeuksien kohdistuvan koko kuntakenttään 2020-luvulla. Ainakin kolmasosa kunnista on tuolloin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Kunnat joutuvat sopeuttamaan, ts. saneeraamaan toimintaansa. Kuntien väliset erot kasvavat ja niiden välisen lojaalisuuden nähdään heikkenevän.

Nykyiset kunnat jakautuvat selvityksen mukaan tulevaisuudessa

  1. vaikeutuvan talouskehityksen kuntiin
  2. kasvavien kaupunkiseutujen kuntiin
  3. toimintaansa jo sopeuttaneisiin kuntiin
  4. kuntaliitoskuntiin ja
  5. valtionosuusjärjestelmästä riippuvaisiin kuntiin

Kirjoita vastaus