Get Adobe Flash player

Uusi julkaisu: Kaakkois-Suomen työmarkkinat vuosina 2008-2014 – mitä taloustaantumassa on tähän mennessä tapahtunut

Vuoden 2008 lopulla kansainvälisestä finanssikriisistä Suomeen levinnyt taloustaantuma on jatkunut pienen nousuvaiheen jälkeen eikä vuosi 2014 ole tuonut merkittävää elpymistä.

Julkaisussa on pohdittu Kaakkois-Suomessa tapahtuneita työmarkkinoiden muutoksia nykyisen taantuman ajalta ja verrattu niitä koko maan keskimääräiseen kehitykseen sekä aiemmin tapahtuneeseen rakennemuutokseen. Raportissa on seurattu väestön työmarkkinoilla toimimista, eri toimialojen työllisten määrien muutoksia sekä työttömyyden määrän ja piirteiden kehitystä.

 

Kaakkois-Suomessa jo ennen nykyistä taantumaa muutoksia oli tietyillä toimialoilla. Muun muassa suomalaisen massa- ja paperiteollisuuden piirissä tuotantoa alettiin supistaa suuria tuotantoyksiköitä sulkemalla. Samalla mm. satamien vientitoiminta hiljeni. Tässä rakennemuutos käynnistyi jo ennen nykyistä taantumaa ja heijastuu alueelle niin että Kaakkois-Suomen taantuman aikaiset työllisyysmuutokset ovat jo tapahtuneiden vaiheiden jälkeen jääneet hieman maan keskimäärää pienemmiksi.

 

Naiset ovat pärjänneet taantumassa vuoteen 2012 saakka kohtalaisen hyvin ja miehiä paremmin. Eräät myöhemmät kehityksen piirteet (mm. työttömyys) näyttävät naisten tilanteen kääntymistä huonompaan suuntaan. Työttömyysluvut seuraavat talouden suhdanteita yleensä ajallisesti jäljempänä. Talouden uusi laskuvaihe näkyy työttömyyden nopeana kasvuna vuosina 2013 ja 2014. Monien tuotannonalojen hiljentyneen kysynnän ohella työttömyyteen on alkanut vaikuttaa mm. julkisen sektorin lisääntynyt pyrkimys pienentää työvoimaansa. On ollut kaikkineen vähän toimialoja, joissa työllisten nettomäärä kasvaa ja entistä vähemmän toimialoja, jotka korvaavat eläkkeelle siirtyvät palkkaamalla vastaavan määrän uusia työntekijöitä. Tämä vaikeuttaa nuoren, ammattiin valmistuneen työvoiman sijoittumista työmarkkinoille.

 

Linkki raporttiin

Kirjoita vastaus