Get Adobe Flash player

Tilastokeskuksen uusi väestöennuste

Tilastokeskus on julkaissut uuden väestöennusteen. Ennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta alhaisempi. Työikäisten väestön määrän ennustetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä 117 000 henkilöllä nykyisestä. Myös väestöllinen huoltosuhde heikkenee; väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2011 lopussa 52,9. Ennusteen mukaan 60 huollettavan raja ylittyisi vuonna 2017 ja 70 huollettavan raja vuoteen 2028 mennessä. Väestöennuste on laadittu koko maan osalta vuoteen 2060 ja alueittain vuoteen 2040 asti. Uutinen ja väestöennustetaulukot.

 

Kirjoita vastaus