Get Adobe Flash player

STM:n palvelurakennetyöryhmä julkaisi väliraportin 27.6.2012

STM:n julkaisu 27.06.2012

Palvelurakennetyöryhmän väliraportti

Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti valmistellut kolme erilaista mallia kuntauudistuksen myötä mahdollisesti muodostuvien kuntien pohjalta niin, että pääsääntöisesti palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla. Mallien tuli olla valmiina toukokuun 2012 loppuun mennessä, jotta hallitus voi valita niistä jatkotyöskentelyä varten sopivimman. Työryhmän loppuraportin tulee olla valmis vuoden 2012 lopussa.

Ensimmäiseksi työryhmä tarkasteli, olisiko mahdollista toteuttaa palvelurakenne kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä esitettyjen noin 70 selvitysalueen mukaisten yksittäisten kuntien ja mahdollisesti muutaman sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen (sote-alue) varaan siten, että yksittäisen kunnan vastuulla olisi sosiaali- ja terveydenhuollosta mahdollisimman laaja kokonaisuus (malli A). Erityisvastuualueen järjestämisvastuu olisi mahdollisimman suppea. Todettiin, että kuntien kantokyky muodostuisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta erittäin vaihtelevaksi.

Toiseksi työryhmä arvioi, millaisella rakenteella edellä mainittu sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman laaja kokonaisuus olisi toteutettavissa mahdollisimman yhdenmukaisesti koko maassa (malli B). Päädyttiin noin 12-17 sote-alueeseen/kuntaan. Mallissa erityisvastuualueen järjestämisvastuu olisi toteutettavissa hyvin suppeana.

Kolmanneksi tarkasteltiin mallia, jossa kunnat/sote-alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa (malli C). Erityisvastuualueet vastaisivat oikeushenkilöinä muun muassa tutkimuksen, koulutuksen ja työnjaon koordinoinnista. Mallissa muodostuisi enintään 25-35 kuntaa/sote-aluetta, joiden kuntapohjaisen ohjauksen tehokkuuden ja kestävämmän rahoituspohjan vuoksi tulisi kuntia olla merkittävästi nykyistä vähemmän, korkeintaan noin 150.

Johtoryhmänä toimiva sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.5.2012 että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta valmistellaan jatkossa mallin C pohjalta.

Palvelurakennetyöryhmän väliraportti

Palvelurakenneuudistuksesta STM:n sivuilla

Kirjoita vastaus