Get Adobe Flash player

Puutuotealan, matkailun, liike-elämän palvelujen ja elintarvikealan näkymät julkaistu

TEM Toimialapalvelu on julkaissut sivuillaan katsaukset puutuotealan, matkailun, liike-elämän palvelujen ja elintarvikealan lähiajan näkymistä. Matkailukysynnän alkuvuosi on ollut haasteellinen, mutta loppuvuosi näyttää paremmalta. Viime vuoden 19,8 miljoonasta yöpymisestä ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 29 %. Tässä on vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 2,8 prosenttiyksikköä venäläisten matkailijoiden määrän vähentyessä 17 prosentilla. Matkailun peruskysyntä tulee jatkossakin kotimaasta, mutta pitkällä tähtäimellä yritysten kasvu voi tapahtua vain kansainvälistä kysyntää lisäämällä.

Puutuoteala kaipaa kipeästi lisää vientiä. Puurakentamisen kasvu avaa uusia mahdollisuuksia puutuotteiden valmistajille. Pasi Loukasmäen mukaan puutuoteteollisuus voisi päästä kiinni uuteen kasvuun välijalostusta kehittämällä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rakentamisessa käytettävien valmisosien ja elementtien varustelua ja rakentamista tehtaissa niin, että rakennuksen kokoaminen työmaalla on nopeaa, helppoa ja kuivaa rakentamista.

IT-alan kasvu vetää koko liike-elämän kenttää nousuun. Erityisesti ohjelmistoalan kehitys näyttää positiiviselta. Positiivisen kehityksen takana on digitalisaation leviäminen ja sen toimintaperiaatteiden soveltaminen yhä uusille aloille ja toimintoihin. Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin merkitystä korostaa niiden rooli korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistäjänä. Tällä hetkellä alalla rekrytoivat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset.

Elintarvikealalla talouden taantuma heikentää kulutuskysyntää ja kuluttajien ostovoimaa.  Kilpailua alalla kiristävät niin Venäjän asettamat elintarvikkeiden vientikiellot, elintarvikkeiden hintojen lasku, päivittäistavarakaupan voimakas hintakilpailu ja lisääntynyt kaupan omien tuotteiden tarjonta sekä myymälöiden tuotevalmistus, kuten leipomomyymälät tai paistopisteet. Viennin supistuttua (viime vuonna 2,2 %) on ruuan ja juomien kotimainen kysyntä elintarviketeollisuudelle ja alan työllisyydelle nyt entistä tärkeämpää.

Katsaukset ovat verkossa TEM Toimialapalvelun sivuilla osoitteessa: http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialapalvelu/toimialojen_nakymat_-katsaus

Kirjoita vastaus