Get Adobe Flash player

Pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä

 

Ammattibarometri on tähän asti ollut vain ministeriön hallinnonalan sisäisessä käytössä. Nyt kevennetty versio löytyy myös netistäAmmattibarometrin tiedot tulevat TE-toimistoista kautta Suomen. Niissä arvioidaan 200 ammatin työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitystä eri ammateissa kartoitetaan kolmasti vuodessa: helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Viimeisin ammattikartoitus on helmikuulta.  Sen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 13 alaa, joilla on pulaa työntekijöistä.  Lähes 40 prosenttia tarkastelluista 200 ammatista sen sijaan määriteltiin ylitarjonta-ammateiksi, joissa on liikaa työnhakijoita työvoiman kysyntään nähden. Alueellisia tietoja löytyy seutukunnittain.

 

Ammatit, joissa on pulaa työvoimasta ja joissa on työvoiman ylitarjontaa:

Yleisimmät työvoimapula-ammatit

Yleisimmät ylitarjonta-ammatit

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Yleissihteerit *
Ylilääkärit ja erikoislääkärit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit *
Hammaslääkärit Johdon sihteerit ja osastosihteerit *
Myyntiedustajat Mainonnan ja markk. erityisasiantuntijat *
Yleislääkärit Elektr.- ja autom. laitteiden asentajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit Graafiset multimediasuunnittelijat
Sairaanhoitajat ym. Huonekalupuusepät
Sosiaalityön erityisasiantuntijat Konepuusepät
Erityisopettajat Käytön tukihenkilöt
Ylihoitajat ja osastonhoitajat Tieto- ja viestintäteknologian asentajat

* Ammateissa on suurta ylitarjontaa

 

Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Kirjoita vastaus