Get Adobe Flash player

Millaiselta näyttää aluekehityksen iso kuva?

Työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolla on kuvattu aluekehityksen iso kuva tiiviiksi pp-esitykseksi. Esitys piirtää kuvaa siitä, miten alueiden resurssit muuttuvat ja miten megatrendit kehitykseen vaikuttavat. Globaali talouskehitys, ilmastonmuutos, teknologian kehitys sekä väestön ikääntyminen, muuttoliike ja huoltosuhteen heikkeneminen vaikuttavat koko Suomen ja sen alueiden kehitykseen. Samalla alueiden kehitys eriytyy ja rakennemuutos voimistuu. Työvoima-, yritys- ja osaamisresurssit keskittyvät. Kaupunkiseutujen merkitys kasvaa. Aluerakenteen keskittyessä alueiden välisen yhteystyön ja verkostoitumisen merkitys korostuu. Menestyvillä kaupunkiseuduilla on omaa aluettaan laajempi vaikutus kehityksessä, jossa kukin alue on mukana omien resurssiensa ja vahvuuksiensa mukaan.

Kansallisia tavoitteita on asetettu uusien työpaikkojen syntymiselle biotalouden, digitalisaation ja cleantechin nousun myötä. Eri alueilla on erilaiset mahdollisuudet synnyttää työtä ja yritystoimintaa mm. näillä aloilla.

Katso esitys >>>

Kirjoita vastaus