Get Adobe Flash player

Mikä estää kuntien uudistumista?

”Kunnat ovat monella tapaa järjestelmänsä vankeja. Niinpä kehittämistyölle jää vähän tilaa ja aikaa. Kuntien uudistumista vaikeuttavat eniten resurssien puute, lukkiutuminen rakenteisiin, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja organisaatioita.” Näin toteaa Tampereen yliopiston professori Markku Sotarauta, jonka tutkimusryhmän tutkimus ”Mikä estää kuntien uudistumista?” julkaistiin tänään 6.6.2012. Tutkimuksen on rahoittanut ja julkaisee Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS).

Sotaraudan mukaan kuntien suurin ongelma on niiden kyvyttömyys uudistaa itseään jatkuvasti. Tutkimus osoittaa, että kuntien uudistumista tukeva innovaatiojärjestelmä on orastava ja sisäänpäin kääntynyt. Innovaatiotoiminnassa käytetään pääosin kuntamaailman sisäistä tietoa, ja yhteistyötä tehdään lähinnä muiden kuntien kanssa.

Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa on vähäistä. Kuntien innovaatiostrategiat tähtäävät pääosin olemassa olevien palvelujen tarjoamiseen paikkaamalla resursseissa olevat puutteet kuntayhteistyöllä.

Kuntien panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat hyvin alhaisella tasolla. Suuret kaupungit ovat selkeästi muita kuntatyyppejä aktiivisempia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, mutta niidenkään panoksia ei voi pitää riittävinä suhteessa kaupunkien kokoon, resursseihin ja tarpeisiin.

Sotaraudan ja tutkimusryhmän tutkimus

Kirjoita vastaus