Get Adobe Flash player

Kaakkois-Suomen teollisuus ja energiantuotanto pyöri bioenergialla myös vuonna 2011

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon kokonaispolttoaineenkulutus oli vuonna 2011 111,4 PJ, mikä oli 3,1 % edellisvuotta vähemmän. Biopolttoaineiden osuus kokonaispolttoaineenkulutuksesta oli 69,5 %

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja energiantuotannon polttoaineenkulutus v. 1990 – 2011

Kymenlaakson teollisuuden ja energiantuotannon kokonaispolttoaineenkulutus oli vuonna 2011 46,4 PJ, mikä oli 8,1 % edellisvuotta vähemmän. Kokonaispolttoaineenkulutuksesta 38,8 % oli fossiilisia polttoaineita ja turvetta, 56,6 % ei-fossiilisia polttoaineita ja 4,6 % sekapolttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden kulutus jakautui v.-11 seuraavasti: maakaasu 85,8 %, turve 12,5 %, kivihiili 1,4 % ja öljyt 0,3 %. Maakaasun kulutus laski 12,9 %, öljyn 23,6 % ja turpeen 3,0 %. Kivihiilen kulutus kasvoi 8,8 %. Fossiilisten polttoaineiden kokonaiskulutus laski 11,6 %. Biopolttoaineiden kulutus jakautui v.-11 seuraavasti: Mustalipeä 70,6 %, kuori 15,6 %, muu puu 11,1 % ja muut biopolttoaineet 2,7 %. Muiden puupolttoaineiden kulutus laski 11,5 %, mustalipeän 5,8 % ja muiden biopolttoaineiden 1,0 %. Kuoren kulutus kasvoi 6,7 %. Biopolttoaineiden kokonaiskulutus laski 4,6 %.

Kymenlaakson kokonaispolttoaineenkulutus v. 1990 – 2011

Kymenlaakson biopolttoaineet v. 1990 – 2011

Kymenlaakson fossiiliset polttoaineet v. 1990 – 2011

Etelä-Karjalan teollisuuden ja energiantuotannon kokonaispolttoaineenkulutus oli vuonna 2011 64,7 PJ, mikä oli 0,7 % edellisvuotta enemmän. Kokonaispolttoaineenkulutuksesta 20,3 % oli fossiilisia polttoaineita ja turvetta, 78,6 % ei-fossiilisia polttoaineita ja 1,1 % sekapolttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden kulutus jakautui v.-11 seuraavasti: maakaasu 73,4 %, turve 12,5 %, kivihiili 8,3 %, koksi 1,8 % ja öljyt 4,1 %. Turpeen kulutus laski 21,7 %, maakaasun 0,8 % ja kivihiilen 0,1 %. Koksin kulutus kasvoi 5,4 % ja öljyjen 4,1 %. Fossiilisten polttoaineiden kokonaiskulutus laski 3,7 %. Biopolttoaineiden kulutus jakautui v.-11 seuraavasti: Mustalipeä 77,2 %, muut puupolttoaineet 11,6 %, kuori 8,9 % ja muut biopolttoaineet 2,2 %. Muiden biopolttoaineiden kulutus kasvoi 77,2 %, mustalipeän 2,4 % ja muiden puupolttoaineiden 0,7 %. Kuoren kulutus väheni 12,3 %. Biopolttoaineiden kokonaiskulutus kasvoi 1,6 %.

Etelä-Karjalan kokonaispolttoaineenkulutus v. 1990 – 2011

Etelä-Karjalan biopolttoaineet v. 1990 – 2011

Etelä-Karjalan fossiiliset polttoaineet v. 1990 – 2011

Lähdetiedot: VAHTI-ympäristönsuojelun tietojärjestelmä sekä ECOREG-alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä

Lisätiedot: Kehitysinsinööri Mika Toikka, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 9294

Kirjoita vastaus