Get Adobe Flash player

Kaakkois-Suomen teollisuuden jätevesipäästöt laskeneet voimakkaasti 20 vuodessa

ECOREG-mallissa ympäristöindikaattori Y9 kuvaa ympäristölupavelvollisten teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden typpi- ja fosforikuormitusta. Indikaattori ei kuitenkaan sisällä vesistövaikutusten kannalta merkittävämpää hajakuormitusta, eli mm. maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta aiheutuvia päästöjä, koska niistä ei ole saatavilla tarkkoja mittaustuloksia.

ECOREG-indikaattori Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus vesiin (puhdistamot)
ECOREG-indikaattori Y9. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus vesiin (puhdistamot)

Teollisuuden ja asutuksen fosforipäästöt

Kymenlaakson teollisuuden ja asutuksen vuoden 2011 fosforipäästöt olivat:

– 68 % vuoden 1990 päästöjä pienemmät,
– 54 % vuoden 1995 päästöjä pienemmät,
– 5 % vuoden 2000 päästöjä pienemmät,
– 4 % vuoden 2005 päästöjä pienemmät sekä
– 17 % vuoden 2010 päästöjä suuremmat

Teollisuuden osuus pistemäisten kuormitusten fosforipäästöistä oli v. 2011 73 %.

Kymenlaakson teollisuuden ja asutuksen fosforipäästöt v. 1990 – 2011

Etelä-Karjalan teollisuuden ja asutuksen vuoden 2011 fosforipäästöt olivat:

– 74 % vuoden 1990 päästöjä pienemmät,
– 26 % vuoden 1995 päästöjä pienemmät,
– 20 % vuoden 2000 päästöjä pienemmät,
– 32 % vuoden 2005 päästöjä suuremmat sekä
– 17 % vuoden 2010 päästöjä pienemmät

Teollisuuden osuus pistemäisten kuormitusten fosforipäästöistä oli v. 2011 83 %. Vuoden 2005 päästöihin vaikutti metsäteollisuuden työtaistelu.

Etelä-Karjalan teollisuuden ja asutuksen fosforipäästöt v. 1990 – 2011

Teollisuuden ja asutuksen typpipäästöt

Kymenlaakson teollisuuden ja asutuksen vuoden 2011 typpipäästöt olivat:

– 19 % vuoden 1990 päästöjä pienemmät,
– 21 % vuoden 1995 päästöjä pienemmät,
– 7 % vuoden 2000 päästöjä suuremmat,
– 14 % vuoden 2005 päästöjä pienemmät sekä
– 10 % vuoden 2010 päästöjä suuremmat

Teollisuuden osuus pistemäisten kuormitusten typpipäästöistä oli v. 2011 46 %.

Kymenlaakson teollisuuden ja asutuksen typpipäästöt v. 1990 – 2011

Etelä-Karjalan teollisuuden ja asutuksen vuoden 2011 typpipäästöt olivat:

– 25 % vuoden 1990 päästöjä pienemmät,
– 13 % vuoden 1995 päästöjä suuremmat,
– 9 % vuoden 2000 päästöjä suuremmat,
– 14 % vuoden 2005 päästöjä suuremmat sekä
– 11 % vuoden 2010 päästöjä suuremmat

Teollisuuden osuus pistemäisten kuormitusten typpipäästöistä oli v. 2011 58 %.

Etelä-Karjalan teollisuuden ja asutuksen typpipäästöt v. 1990 – 2011

Sellu- ja paperitehtaiden jätevesipäästöt

Pääosa kaakkois-Suomen teollisuuden jätevesipäästöistä on peräisin kemiallisesta puunjalostusteollisuudesta (sellu- ja paperitehtaat). Kaakkois-Suomen sellu- ja paperitehtaiden jätevesipäästöt olivat vuonna 2011 (suluissa vähenemä vuodesta 1990):

– CODCr 2 956 t (- 71 %)
– BOD7 58 046 t (- 94 %)
– Kiintoaine 7 131 t (- 70 %)
– Kokonaisfosfori 65 t (- 75 %)
– Kokonaistyppi 949 t (- 31 %)
– Jätevesimäärä 271 121 280 m3 (- 29 %)

Vuonna 2011 paperi- ja kartonkituotteita tuotettiin Kaakkois-Suomen tehtailla suunnilleen yhtä paljon kuin vuonna 1990, kun taas massantuotanto on kasvanut noin kolmanneksella.

Kaakkois-Suomen sellu- ja paperitehtaiden jätevesipäästöt v. 1990 – 2011

Lähteet: VAHTI-tietokanta, ECOREG-alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointimalliLisätiedot: Kehitysinsinööri Mika Toikka, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kirjoita vastaus