Get Adobe Flash player

Ekotehokkuus

Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä – ECOREG 2019

ECOREG-hankkeessa luodun alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreille tehtiin vuoden 2018 ja kevään 2019 aikana kolmastoista vuosipäivitys molempia maakuntia koskevana.

Kuukausitason indikaattorit

HaminaKotka-satama: Vuonna 2018 vienti kasvoi 3,4 prosenttia. Suurin prosentuaalinen lisäys tuli luokasta muu tavara (+297,7 %). Lisäksi nousivat kappaletavara (+35,8 %) ja kuivabulkin (+12,9 %) käsittelymäärät. Laskussa olivat nestebulk (-7,5 %), puutavara (-15,1 %) ja sellu (-9,4 %). Tuonti lisääntyi peräti 30,0 prosenttia. Tuonnin veturina oli raakapuu (+190,5 %), mutta vahvaa kasvua oli myös kuivabulkissa (+17,0 %), kappaletavarassa (+7,3 %) ja luokassa muu tavara (+16,9 %). Tuonnissa laski ainoastaan nestebulk (-9,1 %). Viime vuoden kauttakulkumäärät lisääntyivät 7,7 prosentilla. Sen sijaan kotimaanliikenne väheni -21,8 prosenttia ja kontit -5,3 prosenttia. Laivoja satamassa kävi 2835 eli 10,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten (Lähde: HaminaKotka sataman tilasto joulukuu 2018).

Kevyt liikenne (henkilö- ja pakettiautot) Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta väheni vuonna 2018 4,2 % (Nuijamaa -5,9 %, Vaalimaa -1,6 % ja Imatra -5,5 %). Vastaavasti raskas liikenne raja-asemilla kasvoi yhteensä 2,7 % (Vaalimaa +1,0 %, Nuijamaa +10,4 % ja Imatra -5,8 %).

Henkilöiden rajanylityksiä oli vuonna 2018 kaakkois-Suomen kansainvälisillä rajanylityspaikoilla yhteensä noin 7,19 miljoonaa. Vuonna 2017 rajanylityksiä oli 7,17 miljoonaa eli rajanylitykset lisääntyivät 0,3 % (Vaalimaa -1,8 %, Nuijamaa +2,5 %, Imatra -0,6 % ja Vainikkala +1,9 %) (Lähde: www.raja.fi).

Metsäteollisuustuotteiden vientitonnit

Kaakkois-Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne

Transitotonnit satamissa

Konttiliikenne satamissa

Itään suuntautuva maantietransito (Meuroa)

Raskaat ajoneuvot raja-asemilla

Kevyet ajoneuvot raja-asemilla

Rajanylitysliikenne

Raakaöljyn hinta

Ilmanlaatu

Vuositason indikaattorit

Vuosiraportoinnissa esitetään Kaakkois-Suomen ympäristö-, talous- ja sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien kehittyminen indikaattorikohtaisesti valittuina aikasarjoina. Vuosiyhteenveto-osioissa on tuotu esille keskeisiä maakuntien kehitykseen vaikuttaneita asioita, kuten liikenne- ja metsäteollisuussektorin vaikutusta kummallekin maakunnalle.

Vuositason indikaattorit: YMPÄRISTÖ JA ENERGIA, TALOUS, HYVINVOINTI,.

Indikaattorikartat: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Vuosiraportit löytyvät tältä sivulta.

Yhteenvetosivut: Kymenlaakso, Etelä-Karjala

Ekotehokkuusarvioita (arvonlisä, BKT/ympäristövaikutukset): Kymenlaakso, Etelä-Karjala .

Lisätietoja: Kehitysinsinööri Mika Toikka
Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  p. 0295 029 253
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Uusimmat artikkelit

  • Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa Gaia Consulting Oy vertaili Suomen sekä suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti erilaisia ympäristövaikutuksia, vallitsevaa ympäristön tilaa ja luonnonvarojen saatavuutta kuvaavia indikaattoreita hyödyntäen. Selvitys toteutettiin pääasiassa OECD-tilastojen perusteella. Selvityksessä tarkastellut teemat olivat 1) energia ja ilmastonmuutos, 2) ilma, 3) luonnonvarat, 4) toimintaympäristö ja 5) kiertotalous. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes ...
  • Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2017 tammi-kesäkuussa Tulli, Tilastointi Neljäntoista maakunnan viennin arvo kasvoi alkuvuonna Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 29,7 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 30,5 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja tuonnin arvo 13 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Maakunnittain tarkasteltuna viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 14 maakunnassa ja laski viidessä ...
  • Alueet analysoitu yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta ​TEMin julkaisemassa Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Alueiden vahvuuksien analyysissä on hyödynnetty maakunnissa tehtyä strategia- ja ohjelmatyötä. ​Työn tavoitteena on ollut yhdenmukaisella analyysimallilla kirkastaa maakuntien keskeiset ydinvahvuudet ja suhteelliset kilpailuedut. Lisäksi työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Analyysiä ...
  • Kartongin tuotanto kasvoi alkuvuonna yli kahdeksan prosenttia, paperin tuotanto pienentyi Metsäteollisuus tuotti kartonkia alkuvuonna 830 000 tonnia. Määrä on 8,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–maaliskuussa. Myös sellun ja havusahatavaran tuotanto kasvoi alkuvuonna. Paperin tuotanto sen sijaan jatkoi pienentymistään. Metsäteollisuuden tammi–maaliskuun tuotantolukuja piristi erityisesti kartonki, mutta myös sellun tuotanto kehittyi myönteisesti. Yhtiöt tuottivat sellua alkuvuonna 1,9 miljoonaa tonnia eli 4,1 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan ...
  • Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvaa tasaisesti Suomen metsäteollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana 1,4 % ja toisen neljänneksen vastaavasti 0,4 %. Vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana sellun tuotanto kasvoi edellisvuodesta 5,4 % ja kartongin tuotanto 5,2 %. Kaakkois-Suomen paperin- ja kartongintuotanto kasvoi vuonna 2014 4 %. Sellun tuotanto kasvoi vuonna 2014 2 %, kun taas mekaanisten massojen tuotanto laski ...