Get Adobe Flash player

Author Archive

Aikakone-blogi: Avoimesti

Aalto-yliopiston professori Janne Tienari (johtaminen ja organisaatiot) astui aikakoneeseen katsellakseen, mitä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle kuuluu:

Muistan kun vuonna 2011 katsoin Etelä-Karjalaa uteliaan myötäsukaisesti, tosin silloin Helsingistä käsin. Seurasin Lappeenrannan teknillistä yliopistoa. Kadehdin salaa sen draivia. Ja ikävöinkin välillä.

Olin ollut aiemmin kahdeksan vuotta LUT:n leivissä. Keikan tosin piti alun perin olla vuoden mittainen. Homma vähän venähti koska Lappeenrannassa oli hauskaa. Sai toteuttaa itseään, ja tuloksista sai kiitosta. Välittömyys ja tekemisen meininki sopivat kuin nyrkki silmään… ja siitä jäi hyvä fiilis. Lue lisää »

Raamit kaulassa – Kuntaliiton verkkojulkaisu rakenteista ja johtamisesta sote-yhteistoiminta-alueilla

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet muodostavat monimuotoisia palvelujen järjestämisen ja tuotannon ohjaustapoja, joiden logiikka eroaa merkittävästi perinteisestä kunnan ohjaustavasta. Kuntaliiton selvityksessä kuvataan kuuden eri puolilla Suomea sijaitsevan yhteistoiminta-alueen onnistumisia ja ongelmia palveluiden ohjaamisessa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Mukana myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Aikakone-blogi: Kuntamyrskyn jälkimainingeissa

Olivat ne hurjia aikoja… Vuoden 2011 syksyllä elettiin kuin sumussa. Näkyvyys tulevaan oli hyvin heikko ja tulevaisuus raottui hetki hetkeltä, päivä kerrallaan. Jos jotain uskallettiinkin ennustaa, ennusteet menivät pian uusiksi ja huonommiksi.

Euroopan maiden katastrofaalinen taloustilanne ajoi euron ja maat kuilun partaalle. Suomikin joutui turvaamaan luottoluokitustaan veronkorotuksilla, kulujen ja etuuksien leikkauksilla sekä eläkeiän nostolla. Tosin se ei ollut mikään yllätys: ei nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme olisi kestänyt sitä, että hyväkuntoiset ja pystyvät seniorikansalaiset hupsuttelevat 30–40 vuotta eläkkeellä. Lue lisää »

Mistä koostuu uusi elinvoimainen kunta?

Kuntauudistusta valmisteleva rakennetyöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Päivi Laajala Kunta-tv:n haastattelussa.

Uudistusta valmisteleva työryhmä on määritellyt paljon kohuttujen työssäkäyntialueiden lisäksi useita muita tarkastelunäkökulmia elinvoimaisen kunnan kriteereiksi. Työryhmän 4 kuukauden määräajasta on kulunut noin puolet. Päivi Laajala toivoo, että työryhmä saisi aikaa vielä joulunpyhien ylikin eli työryhmän esityksen julistamispäivää ei ole vielä päätetty.

Päivi Laajalan haastattelu

THL:n raportti yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet 2010 -tutkimuksen loppuraportti on ilmestynyt.

Tutkimus tarkastelee yhteistoiminta-alueita palveluiden toiminnallisen kokonaisuuden näkökulmaa syventäen. Tutkimuksessa ei pyritty tekemään hallinnollisia tai organisatorisia analyysejä, vaan yhteistoiminnan eri puolia lähestyttiin palveluiden ja niihin vaikuttavien päätösten näkökulmasta.

Raportti perustuu vuonna 2010 toteutettuun aineistonkeruuseen, joka sisältää 88 haastattelulla kootut tiedot vuonna 2010 toimivista yhteistoiminta-alueesta. Aineisto kattaa 47 yhteistoiminta-aluetta, 170 kuntaa ja noin 1,6 miljoonaa asukasta. Aineisto on koottu haastattelemalla yhteistoiminta-alueiden johtavia viranhaltijoita.

 

Yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2010. Järjestämisen, tuottamisen ja hallinnon kysymyksiä uusissa palvelurakenteissa.

 

Kehitämme yhdessä ammatillista osaamista -seminaarin aineistoja

 

Ohessa aineistoa 22.9.2011 pidetystä seminaarista, jonka Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta yhdessä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johdon kanssa järjesti Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Ammatillisen koulutuksen kehittäjille suunnattuun seminaariin osallistui kuntayhtymän hallituksen, ammatillisen neuvottelukunnan ja opintoalakohtaisten neuvottelukuntien jäseniä, yhteistyötahojen edustajia sekä koulutuksen kehittäjiä kuntayhtymästä ja sen oppilaitoksista.

Tässä seminaariaineistoja esittäjien luvalla julkaistuna:

Kehittämispäällikkö Markku Liljeström, SAK:

Työssäoppimisen merkitys oppimisessa ja oppilaitosyhteistyössä M Liljeström

Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä:

Ennakointi osaamis- ja kehittämistarpeisiin varautumisen välineenä M-L Vesterinen

Erikoissuunnittelija Tarja Paananen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus:

KESUn linjaukset T Paananen

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma lausunnoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnolle noin 200 taholle  luonnoksen vuosia 2011–2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana. Lausuntoja pyydetään mm. maakuntaliitoilta 20.10.2011 mennessä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto käsittelee ja päättää kehittämissuunnitelmasta joulukuussa 2011.

Kuntaliitto perusti kuntauudistusryhmän

Suomen Kuntaliitto on koonnut noin 30-jäsenisen ryhmän seuraamaan hallituksen käynnistämää kuntauudistusta. Ryhmän tehtävänä on seurata kuntauudistuksen suunnittelua ja toimeenpanoa kuntakentän näkökulmasta ja esittää aloitteita erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvista ratkaisuista. Ryhmän on määrä myös arvioida kuntien mahdollisuuksia toteuttaa kuntauudistusta. Kuntauudistusryhmä on asetettu vuoden 2012 loppuun asti. Sen puheenjohtajana toimii Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

 

Kuntauudistukselle ohjausryhmä

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on 14. syyskuuta 2011 asettanut Kuntauudistukselle poliittisen ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen valtiovarainministeriöstä. Ohjausryhmän toimikausi on hallituskausi eli 14.9.2011 – 31.3.2015.

Kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan voimavara

Kuntaliiton 13 000 vastaajan kuntalaistutkimus selvitti kuntalaisten asenteita eri kuntalaisrooleissa ympäri Suomen. Tutkimuksessa selvitetään mm. miten kuntalaiset oman kotikuntansa osalta arvioivat kunnallisten palvelujen hoitoa ja saavutettavuutta, kunnallisen päätöksenteon toimivuutta, omia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä Paras-uudistusta. Kuntalaistutkimuksen tulokset viestivät selvästi, että kuntalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista on edelleen pohdittava ja käynnistyvä kuntarakenneuudistus tarjoaa tähän hyvän tilaisuuden. 

”On tärkeää, että kuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mahdollisuus riittävään kuntalaiskeskusteluun. Toimivaa ja elinvoimaista kuntaa ei synny, jos demokratian merkitystä ei huomioida. Ihmisiä tulisi kannustaa osallistumaan oman kuntansa ja lähiyhteisönsä tulevaisuuden tekemiseen”, muistuttaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntalaistutkimus on osa kunta- ja palvelurakenneuudistusta arvioivaa laajaa arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU), jossa kartoitetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aikana tapahtuvia muutoksia kunnissa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin uudistuksen lähtötilannetta. 

Tuore kuntalaistutkimus löytyy ilmaisena pdf-julkaisuna täältä.