Get Adobe Flash player

Alueiden kehitysnäkymissä viriämässä varovaista toiveikkuutta

Alueilla odotetaan, että pitkään jatkunut talouden alamäki on vihdoin päättymässä. Ilmassa on aiempaa enemmän toiveikkuutta, vaikka epävarmuus jatkuu edelleen ja työttömyys pysyy korkeana kuluvan vuoden ajan.

 

Myönteisten näkymien taustalla on erityisesti euron heikentyminen ja öljyn hinnan lasku. Positiivisuutta luovat myös suuret investointihankkeet muun muassa Äänekoskelle ja Varkauteen sekä laivateollisuuden saamat uudet tilaukset. Näkymiä varjostavat eniten Venäjän vaikeudet ja kotitalouksien heikentynyt ostovoima.  Nämä arviot sisältyvät 12.3.2015 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 -raporttiin. Raportti julkistettiin tällä kertaa Rovaniemellä.

 

Alueiden näkymät hivenen aiempaa paremmat

 

Raportissa tarkastellaan 67 seutukuntaa, joissa elinkeinoelämän tilanne on tällä hetkellä vain kuudessa seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Tilanne on pysynyt ennallaan 33:ssä ja heikentynyt 28 seutukunnassa.

 

Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen odotetaan paranevan 24 seutukunnassa, pysyvän nykytasolla 36 seutukunnassa ja heikkenevän seitsemässä seutukunnassa. Vuoden päähän ulottuvien arvioiden mukaan suhdanteet kääntyvät silloin vielä selvemmin parempaan suuntaan.

 

Kasvuodotuksia on esimerkiksi Keski-Suomen pohjoisissa seutukunnissa, joissa odotusten taustalla on Äänekoskelle suunniteltu biotuotetehdas, josta odotetaan päätöstä kevään 2015 aikana. Varkauden seudulla on suurten investointien myötä kehitys kääntynyt positiiviseen suuntaan. Metsäteollisuuteen ja biotalouteen kohdistuu monilla muillakin alueilla odotuksia. Turun seudulla näkymät ovat kirkastumassa uusien laivatilausten myötä. Positiivisia näkymiä on myös Raahen, Itä-Lapin ja Kemi-Tornion seuduilla.

 

Vaisuimmalta lähitulevaisuus näyttää Kaakkois-Suomessa, Kainuussa sekä Koillis-Savossa. Venäläisten matkailun romahdus iskee erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuun ja kauppaan. Kainuussa huolestuttaa Talvivaaran kaivoksen tilanne ja Koillis-Savon odotuksissa näkyy huoli alueen suurten työnantajien tulevaisuudesta. Maaseutualueilla tilanne on vaikeutunut maatalouden tuottajahintojen laskun johdosta. Lue lisää raportista.

 

Julkistamistilaisuuden videoon ja kartta-aineistoihin voi tutustua täällä.

Kirjoita vastaus